Category Archives: sectie Chinees

Brief van Arie Slob over de invoering van Chinees als examenvak op de Havo

De hele brief is te vinden op: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z25352&did=2020D53220 29 546                 Vermindering regeldruk OCW Nr. 33                  Brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2020 […..] 1. Structureel en breed toegankelijk maken De eerste categorie zijn deelexperimenten waarvan ik de uitkomsten structureel mogelijk en breed toegankelijk maak voor scholen, of dat reeds zijn. Uit deze deelexperimenten blijken positieve effecten voor de leerlingen, de scholen en

Heeft het schoolvak Chinees een toekomst?

Op 9 juni 2017 werd op het Wolfert Tweetalig in Rotterdam de conferentie ’10 jaar Chinees op school’ gehouden. Ter gelegenheid van deze conferentie hield Hans Crum een lezing met de titel: Heeft het schoolvak Chinees een toekomst? waarin hij deze vraag trachtte te beantwoorden. Ter inspiratie is deze lezing hieronder aan te klikken. De conclusie zal ik hier niet weggeven, wel is het zo dat wij, docenten Chinees, er met zijn allen de schouders onder moeten zetten. Gezien het

Chinese karakters, veelzeggend en wonderschoon!

In juni 2017 bezochten wij tijdens het jaarlijkse uitstapje van de docenten Chinees van Levende Talen de tentoonstelling ‘Chinese karakters’ in het Gemeentemuseum van Den Haag. Chinese karakters zijn een bron van schoonheid. Zij blijven een uitdaging, zelfs voor de absolute pro’s. Daarna was er tijd voor een -Chinees- hapje en drankje en het uitwisselen van verhalen over onze onderwijspraktijk. Moe maar voldaan zoals dat heet keerden we daarna huiswaarts.

Docenten Chinees op ‘teachers conference’ in Nottingham

In juni 2016 bezocht een aantal docenten Chinees de door MacMillan georganiseerde ‘teacher’s conference’ in Nottingham. Behalve dat wij van internationale collega’s interessante workshops volgden, was er voldoende tijd en ruimte om met elkaar ervaringen en tips uit te wisselen. Het verblijf op de campus van Nottingham University was een belevenis op zich, maar vooral waren het intensieve, leerzame en nuttige dagen!

Chinese Taal en Cultuur

Landelijk wordt er op zo’n 50 voortgezet onderwijs scholen het vak ‘Chinese Taal en Cultuur’ in verschillende vormen gegeven. Dat varieert van Chinees als Moderne Vreemde Taal (MVT) tot Chinees als keuze- of verrijkingsvak. In 2010 startte vanuit OCW en SLO een pilot op 9 scholen om te onderzoeken of Chinees als volwaardig eindexamenvak haalbaar was. In 2013 gaf staatssecretaris Dekker het groene licht voor Chinees als eindexamenvak. Vooralsnog mogen alleen pilotscholen Chinees als eindexamenvak aanbieden. Binnenkort verschijnt de Handreiking

LT Chinees reageert op artikel in China NU

Met de titel ‘Nederland bepaald geen tijgermoeder’ kopt China Nu het schoolvak Chinees onmiddellijk in een bepaalde hoek. Een reactie vanuit ons vakgebied kon niet uitblijven; Gwendolyn Tates reageerde met een ingezonden brief die in het herfstnummer van China Nu gepubliceerd is. Vergezeld van een korte reactie van de schrijver van het oorspronkelijke stuk. All is well that ends well, zullen we maar zeggen. Bijgaand beide artikelen en dank aan de China Nu voor het plaatsen van de eerste ingezonden brief in 40 jaar! reactie op

« Older Entries