Category Archives: sectie Chinees

Heeft het schoolvak Chinees een toekomst?

Op 9 juni 2017 werd op het Wolfert Tweetalig in Rotterdam de conferentie ’10 jaar Chinees op school’ gehouden. Ter gelegenheid van deze conferentie hield Hans Crum een lezing met de titel: Heeft het schoolvak Chinees een toekomst? waarin hij deze vraag trachtte te beantwoorden. Ter inspiratie is deze lezing hieronder aan te klikken. De conclusie zal ik hier niet weggeven, wel is het zo dat wij, docenten Chinees, er met zijn allen de schouders onder moeten zetten. Gezien het

Chinese karakters, veelzeggend en wonderschoon!

In juni 2017 bezochten wij tijdens het jaarlijkse uitstapje van de docenten Chinees van Levende Talen de tentoonstelling ‘Chinese karakters’ in het Gemeentemuseum van Den Haag. Chinese karakters zijn een bron van schoonheid. Zij blijven een uitdaging, zelfs voor de absolute pro’s. Daarna was er tijd voor een -Chinees- hapje en drankje en het uitwisselen van verhalen over onze onderwijspraktijk. Moe maar voldaan zoals dat heet keerden we daarna huiswaarts.

Docenten Chinees op ‘teachers conference’ in Nottingham

In juni 2016 bezocht een aantal docenten Chinees de door MacMillan georganiseerde ‘teacher’s conference’ in Nottingham. Behalve dat wij van internationale collega’s interessante workshops volgden, was er voldoende tijd en ruimte om met elkaar ervaringen en tips uit te wisselen. Het verblijf op de campus van Nottingham University was een belevenis op zich, maar vooral waren het intensieve, leerzame en nuttige dagen!

Chinese Taal en Cultuur

Landelijk wordt er op zo’n 50 voortgezet onderwijs scholen het vak ‘Chinese Taal en Cultuur’ in verschillende vormen gegeven. Dat varieert van Chinees als Moderne Vreemde Taal (MVT) tot Chinees als keuze- of verrijkingsvak. In 2010 startte vanuit OCW en SLO een pilot op 9 scholen om te onderzoeken of Chinees als volwaardig eindexamenvak haalbaar was. In 2013 gaf staatssecretaris Dekker het groene licht voor Chinees als eindexamenvak. Vooralsnog mogen alleen pilotscholen Chinees als eindexamenvak aanbieden. Binnenkort verschijnt de Handreiking

LT Chinees reageert op artikel in China NU

Met de titel ‘Nederland bepaald geen tijgermoeder’ kopt China Nu het schoolvak Chinees onmiddellijk in een bepaalde hoek. Een reactie vanuit ons vakgebied kon niet uitblijven; Gwendolyn Tates reageerde met een ingezonden brief die in het herfstnummer van China Nu gepubliceerd is. Vergezeld van een korte reactie van de schrijver van het oorspronkelijke stuk. All is well that ends well, zullen we maar zeggen. Bijgaand beide artikelen en dank aan de China Nu voor het plaatsen van de eerste ingezonden brief in 40 jaar! reactie op

Levende Talendag voor docenten Chinees leerzaam en inspirerend!

Vrijdag 6 november 2015 vond in Utrecht de Levende Talen dag voor docenten plaats. Behalve een ‘meet en greet’ van bekende docenten en ontmoeting met nieuwe docenten, was er gelegenheid om aan twee workshops deel te nemen die specifiek voor de docent Chinees bedacht waren. ‘Samen delen samen sterk’  waarin wij in groepjes materiaal en les ideeën deelden die vervolgens in onze eigen drop box kwamen te staan. Nuttig om te horen en te delen wat iedereen doet voor de klas, wat

Recent Entries »