Voorzitter: Gwendolyn Tates
Secretaris: Danielle Coppée
Penningmeester: Judith Zoetelief
Lid: Rients van Goudoever
mailadres: dm.coppee@ziggo.nl