Voorzitter: Gwendolyn Tates
Secretaris: Rients van Goudoever
Penningmeester: Judith Zoetelief
e-mailadres: chinees@levendetalen.nl