Voorzitter: Gwendolyn Tates
Secretaris: Linda Luijkx
Penningmeester: Judith Zoetelief
Algemeen bestuurslid: Jan Willem van Bragt
Algemeen bestuurslid: Poppy Soen

e-mailadres: chinees@levendetalen.nl