Tag Archives: Chinese Taal en Cultuur

Chinese Taal en Cultuur

Landelijk wordt er op zo’n 50 voortgezet onderwijs scholen het vak ‘Chinese Taal en Cultuur’ in verschillende vormen gegeven. Dat varieert van Chinees als Moderne Vreemde Taal (MVT) tot Chinees als keuze- of verrijkingsvak. In 2010 startte vanuit OCW en SLO een pilot op 9 scholen om te onderzoeken of Chinees als volwaardig eindexamenvak haalbaar was. In 2013 gaf staatssecretaris Dekker het groene licht voor Chinees als eindexamenvak. Vooralsnog mogen alleen pilotscholen Chinees als eindexamenvak aanbieden. Binnenkort verschijnt de Handreiking

Levende Talendag voor docenten Chinees leerzaam en inspirerend!

Vrijdag 6 november 2015 vond in Utrecht de Levende Talen dag voor docenten plaats. Behalve een ‘meet en greet’ van bekende docenten en ontmoeting met nieuwe docenten, was er gelegenheid om aan twee workshops deel te nemen die specifiek voor de docent Chinees bedacht waren. ‘Samen delen samen sterk’  waarin wij in groepjes materiaal en les ideeën deelden die vervolgens in onze eigen drop box kwamen te staan. Nuttig om te horen en te delen wat iedereen doet voor de klas, wat