Tag Archives: professionalisering

Chinese Taal en Cultuur

Landelijk wordt er op zo’n 50 voortgezet onderwijs scholen het vak ‘Chinese Taal en Cultuur’ in verschillende vormen gegeven. Dat varieert van Chinees als Moderne Vreemde Taal (MVT) tot Chinees als keuze- of verrijkingsvak. In 2010 startte vanuit OCW en SLO een pilot op 9 scholen om te onderzoeken of Chinees als volwaardig eindexamenvak haalbaar was. In 2013 gaf staatssecretaris Dekker het groene licht voor Chinees als eindexamenvak. Vooralsnog mogen alleen pilotscholen Chinees als eindexamenvak aanbieden. Binnenkort verschijnt de Handreiking