Landelijke Studiedag 1 november

De LSD van 1 november was, met 18 deelnemers goed bezocht, heel leerzaam en gezellig.
Er waren 2 workshops die specifiek met Chinees te maken hadden:
Chinese karakters leren en woordenschat uitbreiden
Xi Zeng (xixiStudio taal&spel)
De basiselementen van het Chinese schrift zijn karakters. De karakters zijn soms tekeningen, klankaangevers of zelfs woorden. Sommige karakters zijn heel flexibel om nieuwe woorden mee te vormen. In de workshop gaan wij ons verder verdiepen in deze kenmerken met bijpassende oefeningen en spelletjes, om het leerproces van karakters te versnellen en de woordenschat van de leerlingen uit te breiden. Er is natuurlijk ook ruimte om samen de leservaring over karakters leren uit te wisselen.

Toets Chinees gespreksvaardigheid; een sprekende leerling is zilver, een zwijgende docent is goud
Tin Chau Tsui (Zuyd Hogeschool)
Voor sommige leerlingen is een mondelinge toets afleggen een kwelling. Ze zijn dusdanig nerveus dat ze bij de eerste vraag al in tranen uitbarsten en dichtklappen. Voor een docent met een grote groep leerlingen is het mondeling afnemen van toetsen tijdrovend. Bij een niet spraakzame leerling gaat de docent vaak doorvragen om het antwoord eruit te trekken. Niemand vindt dit prettig.
Deze workshop helpt u om:
• op een speelse manier leerlingen voor te bereiden op een mondelinge toets
• op een tijdbesparende manier een mondelinge toets af te nemen
• de leerlingen meer en de docent minder aan het woord te laten

 
De boekenactie was ook een succes met meer dan 50 bestelde titels.