Herziening van Chinees? ’n Makkie deel 1 is verschenen

Bij Uitgeverij Coutinho is recent de herziening van Chinees? ’n Makkie deel 1 verschenen.

Deze communicatieve taalmethode is speciaal ontwikkeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Met behulp van deze cursus maken leerlingen op een actieve manier kennis met het Mandarijn Chinees. De methode richt zich op alle vaardigheden. Spreken en luisteren komen uitgebreid aan bod. Maar omdat het leren lezen en schrijven van de karakters een extra uitdaging is, wordt ook daar veel aandacht aan besteed. In de cursus wordt het Hanyu Pinyin gebruikt als ondersteuning. Daardoor kunnen de leerlingen al vrij snel typen en chatten in het Chinees.

De cursus bevat twee leerroutes. Voor degenen die sneller willen kunnen communiceren in het Chinees zijn extra onderdelen in de lessen opgenomen. Deze onderdelen kunnen overgeslagen worden als het Chinees echt ’n makkie moet blijven.

De inhoud van de lessen sluit aan bij de belevingswereld van Nederlandse middelbare scholieren. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere kennismaken, huis en familie, eten en drinken, cultuur en vrije tijd. Elke les bevat een dialoog, nieuwe woorden, culturele en taalkundige informatie en oefeningen. Het boek sluit af met een grammaticakatern en woordenlijsten.

Je kunt aan de slag met het online studiemateriaal bij dit boek.

Meer informatie over de inhoud van het boek vindt u hier.

https://www.coutinho.nl/chineesmakkie1-druk2/leermateriaal.html