Author Archives: chinees

Nuffic nieuws: Chinees op middelbare school wint aan populariteit

11 mei 2021 Chinees op middelbare school wint aan populariteit Steeds meer leerlingen op middelbare school doen eindexamen in het vak Chinees. Dit jaar leggen 264 leerlingen examen af, tegenover 232 vorig jaar. We spreken leerlingen over hun motivatie: “Ik denk dat ik het nodig heb in de toekomst.” Michiel Dijkman, MT-lid bij Nuffic, verwacht verdere groei. “Het afgelopen schooljaar stroomde er ruim 700 leerlingen in het eerste jaar in. Voornamelijk op de havo is de groei sterk.” Hij vervolgt:

Vers van de pers: ‘De gezangen van Chu’ door Jeroen Struive

In De gezangen van Chu komt China tot leven. Dit ruim tweeduizend jaar oude klassieke werk bevat een verzameling gedichten en liederen van uiteenlopende toon en inhoud, grotendeels geschreven door de beroemde dichter Qu Yuan, die nog jaarlijks in de Chinese wereld geëerd wordt tijdens het Drakenbootfestival. Waarom is deze figuur zo belangrijk voor China? Waarom worden zijn gedichten zo hoog aangeslagen? Wat was zijn betekenis in de Chinese geschiedenis? En waarom is hij buiten China nauwelijks bekend? Jeroen Struive geeft in

Het machtige China trekt onze jeugd niet aan! Mondiaal Nieuws, JOHN VANDAELE . 29 APRIL 2021

Waarom studeren meer jongeren Japans dan Chinees? Momenteel studeren in België (en Europa) niet meer mensen sinologie dan dertig jaar geleden. Bovendien is japanologie de studie van het Chinees voorbijgestoken in populariteit. De Chinese inspanningen om de aantrekkingskracht te vergroten, lijken niet aan te slaan bij jongeren. Hoe komt dat en wat betekent het? De Volksrepubliek China mag dan de voorbije dertig jaar zowat de grootste economie ter wereld geworden zijn en een politieke grootmacht, dat heeft niet per se

Brief van Arie Slob over de invoering van Chinees als examenvak op de Havo

De hele brief is te vinden op: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z25352&did=2020D53220 29 546                 Vermindering regeldruk OCW Nr. 33                  Brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2020 […..] 1. Structureel en breed toegankelijk maken De eerste categorie zijn deelexperimenten waarvan ik de uitkomsten structureel mogelijk en breed toegankelijk maak voor scholen, of dat reeds zijn. Uit deze deelexperimenten blijken positieve effecten voor de leerlingen, de scholen en

Beeldkraken: website met 3 leuke opdrachten over China

Beeldkraken is een onderwijsproject dat in het leven is geroepen door de Atlas van Stolk en ontwikkeld door Onwijs. Doel van het project is leerlingen beter om te leren gaan met de beeldcultuur waarin ze opgroeien. Beeldkraken is geschikt voor leerlingen vanaf de bovenbouw PO tot de bovenbouw VO. Er zijn 3 beelden te kraken op het gebied van China: Wat van ver komt (handel), Het dak van de wereld (Tibet) en De draak uit het Oosten (China, VS, containment)

« Older Entries